درباره استاد

درباره دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

مدیرعامل موسسه فرهنگی، آموزشی قلم صنع

تحصیلات

 • مدیریت رفتار | گرایش مدیریت ذهن
 • بیش از ۱۴ سال تحصیل در علوم حوزوی


تجارب کاری و حرفه‌ای

 • مشاور کشوری
 • مدرس کارگاه ویژه اساتید دانشگاهی
 • مدرس دوره و کارگاه در دانشگاه تهران
 • مدرس کارگاه‌های جشنواره‌های ازدواج دانشجویی
 • تدریس کارگاه‌های آموزش خانواده
 • کارشناس شبکه های کشوری و استانی رادیو و تلویزیون
 • ۵ سال عضو اصلی تحکیم بنیان خانواده در استان تهران
 • عضو کمیته کارشناسی بررسی کاهش طلاق در استان تهران
 • مدرس و طراح دوره های آموزش خانواده از دیدگاه قرآن
 • مدرس و بنیان گذار تربیت مربی آموزش خانواده و مدرس آن
 • اجرای صدها کارگاه آموزشی در حوزه خانواده در سطح کشور
 • تربیت بیش از ۱۲۰۰مربی آموزش خانواده در سطح کشور
 • راه اندازی دهها پایگاه آموزش خانواده در سطح کشور
 • اجرای دهها جشنواره آموزشی زوجهای خوشبخت


اجرای ده‌ها جشنواره آموزشی زوج‌های خوشبخت

 • زنده باد محبت ویژه زوجهای صمیمی
 • ساز دل ویژه زوجهای در تنش
 • ساز امید ویژه جان دوباره به مطلعین
 • قهرمان مدارا ویژه رفتار با نوجوان و جوان
 • انتخاب صحیح ویژه جوانان در آستانه ازدواج


فعالیت های دیگر استاد

طراحی و تدوین و تدریس دوره طلایی تعادل دوره پیشگیری از آسیب های بحران بلوغ
طراحی و تدوین دوره مشاوره ی رشد از تولد تا آخر عمر چه باید کرد
رتبه سوم در برقرار ارتباط با جوان در جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتالی
راه اندازی و مدیریت بزرگترین بانگ تعامل جوان فارسی زبان در عصر سایبری
بیش از سه دهه مدرس مدیران استان تهران و کشور
دارای تقدیر نامه های متعدد از ریاست جمهور تا سایر مقامات نهادها و سازمان‌ها و....

لوح‌های تقدیر کسب شده