آخرین خاطرات

روز آشنایی

Friday 24 Azar 1402

سلام این یک تسته

ازدواج

Saturday 25 Azar 1402

در دوره ی آزمایشی دو نفر که هر دو تحصیلات کارشناسی ارشد داشتند بعد ثبت نام و تکمیل فرم‌ها یعنی طی مراحل وقتی برای هماهنگی و ملاقات دعوت شدند هردو پس از چند دقیقه گفتند که با طی مراحل تعریف شده در این سامانه و مقایسه و ملاقات احساس می کنیم که بیش از ۵ سال همدیگر را می شناسیم