ازدواج

در دوره ی آزمایشی دو نفر که هر دو تحصیلات کارشناسی ارشد داشتند بعد ثبت نام و تکمیل فرم‌ها یعنی طی مراحل وقتی برای هماهنگی و ملاقات دعوت شدند هردو پس از چند دقیقه گفتند که با طی مراحل تعریف شده در این سامانه و مقایسه و ملاقات احساس می کنیم که بیش از ۵ سال همدیگر را می شناسیم

درباره نیم نیم

در نیم نیم ما به شما کمک میکنیم تا نیمه گمشدت رو پیدا کنی! تازه به نیمه گمشدت هم کمک میکنیم تا تو رو پیدا کنه! به همین سادگی، به همین شیرینی!